Hoelang duurt het voordat de schade is verhaald?

Het antwoord op je vraag:

Van tevoren is niet exact te bepalen hoe lang het verhalen van je schade duurt, omdat dit per geval verschilt. Wanneer je geen bestelautoverzekering met een WA-Casco dekking hebt afgesloten dan biedt je eigen verzekeraar geen dekking voor de aanrijdingsschade. Je kunt de schade alleen verhalen op de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de aansprakelijke tegenpartij. Dit betekent dat je bij het verhalen van een schade afhankelijk bent van de tegenpartij en zijn verzekeraar. Gemiddeld duurt het verhalen van een schade ongeveer 3 weken. Heeft de tegenpartij de schade niet bij zijn eigen verzekeraar gemeld, of heeft die verzekeraar een grote werkvoorraad? Dan betekent dit dat het verhalen van een schade langer gaat duren. Hier hebben wij helaas geen invloed op.

Wat gebeurt er als de tegenpartij niet mee werkt?

Het kan voorkomen dat de tegenpartij niet mee werkt en de schade niet meldt bij zijn eigen verzekeraar. Een verzekeraar zal een schade niet zomaar afwikkelen wanneer diens verzekerde de schade nog niet bij hen heeft gemeld. Daarom wordt door de verzekeraar altijd even de tijd gegeven aan diens verzekerde om de schade te melden. Wanneer de tegenpartij de schade niet meldt kan de verzekeraar niet eindeloos lang blijven wachten. Jij wordt hier immers door benadeeld. Daarom is wettelijk vastgelegd dat een verzekeraar binnen 3 maanden nadat zij aansprakelijk is gesteld moet onderbouwen of zij de aansprakelijkheid kan erkennen. Op die manier blijf je niet zelf met je schade zitten als de tegenpartij niet meewerkt. Het kan daardoor wel langer duren voordat je schade kan worden verhaald.

Wat als een schade niet kan worden verhaald?

In sommige gevallen kan een schade niet worden verhaald. Bijvoorbeeld wanneer een tegenpartij een andere lezing heeft of niet mee werkt en er onvoldoende bewijs is om de aansprakelijkheid van de tegenpartij aan te tonen. Het kan ook voorkomen dat de tegenpartij aansprakelijkheid deels erkend. In dat geval kan alleen dat deel van de schade worden verhaald. Wanneer aansprakelijkheid volledig wordt afgehouden zijn er geen verhaalsmogelijkheden, wat betekent dat de schade niet kan worden verhaald. Je zult in dat geval de schade op eigen kosten moeten laten herstellen.

Heeft dit gevolgen voor mijn eigen verzekering?

Wanneer je bestelauto niet verzekerd is voor aanrijdingen en de schade aan jouw bestelauto niet kan worden verhaald op de tegenpartij, dan is de schade niet van invloed op de schadevrije jaren. Er wordt dan ook geen schade op een bedrijfsautoverzekering geclaimd.

Een schade is alleen van invloed op de schadevrije jaren wanneer jezelf schade aan iemand anders hebt veroorzaakt of wanneer er een schade wordt geclaimd op je eigen verzekering voor een aanrijding of vandalismeschade welke niet te verhalen is op een tegenpartij.

Binnen welke termijn moet ik mijn schade melden?

Een schade kan je het best zo snel mogelijk melden. Mocht je in verband met drukte niet toekomen aan het aanmelden van de schade? Dan is het geen probleem als je dit een wat later doet.

Wat zijn de gevolgen als ik dit niet op tijd doe?

Als het lang duurt voordat een schade wordt gemeld, kan het lastiger worden om een schade te verhalen. Des te langer het duurt voordat een schade wordt gemeld, des te groter de kans dat er in de tussentijd meer of andere schade is ontstaan bij een ander voorval. Wanneer er een lange tijd overheen gaat voordat de schade wordt gemeld zal bij de tegenpartij de vraag ontstaan waarom dit zo lang heeft geduurd. Als dit niet goed kan worden onderbouwd kan er discussie ontstaan over bijvoorbeeld de hoogte van de ingediende vordering of over de betrokkenheid van de tegenpartij.

Meer veelgestelde vragen

Niet gevonden wat je zoekt? We helpen je graag je vraag te beantwoorden. 

088 730 3636

Wil je direct telefonisch een verzekering afsluiten of heb je vragen?

Stuur ons een bericht.
Bellen mag ook!

We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.30 uur.

088 730 3636

Premie berekenen