Schade melden

Premie berekenen

Wat te doen bij schade?

In geval van schade dient je dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden. In de polisvoorwaarden is vaak een termijn van 48 of 72 uur gesteld.

Voor melding van de schade is het van belang dat je altijd een Europees Schade Aangifte Formulier (SAF) invult en door beide partijen laat ondertekenen. Vervolgens stuurt je ons een kopie van het ingevulde schadeformulier.
Als u over een scanner beschikt, dan kunt u het formulier scannen en per e-mail verzenden naar schade@poliscounter.nl.

Stappenplan schade

  1. Getuigen 
  2. Foto's
  3. Schadeformulier goed invullen
  4. Handtekening
  5. Schulderkenning
  6. Identiteit van de tegenpartij vaststellen

 

Wil je liever telefonisch jouw schade melden of heb je vragen?

Bel ons of stuur ons een bericht.
Verzekering afsluiten via de website

Binnen vijf minuten de scherpste premie.

Bereken je premie

Bel ons, dan regelen wij het

We zijn bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:30 uur.

088 730 3636

Getuigen

Zorg er altijd voor dat je ALTIJD de gegevens noteert van één of meerdere getuigen. Ook als de schuldige van de schade duidelijk lijkt te zijn.
Ga eerst op zoek naar een getuige en kijk dan pas na de schade aan je auto. Meestal zijn er getuigen maar die gaan snel weer weg als ze zien dat er geen gewonden zijn.
Spreek daarom bij een schade de eerste de beste getuige aan en vraag of hij of zij het gezien heeft en zo ja noteer dan alle persoonlijke gegevens.
Het komt voor dat een tegenpartij achteraf een ander verhaal tegen zijn verzekeringsmaatschappij vertelt. In dat geval moet u maar zien aan te tonen dat hij ongelijk heeft. Zonder getuige is dit bijna onmogelijk.
Tip: Ook familieleden die bij u in de auto zitten mogen als getuige dienen. Echter: een onafhankelijke getuige is altijd beter.

Foto's

Bijna iedereen heeft de beschikking over een telefoon met een fotocamera. Maak ter plaatse foto's van de situatie van het ongeval. Niet alleen het exact vastleggen van de schade (van met name de tegenpartij) is van belang, maar ook overzichtsfoto's waarop u de verkeerssituatie vastlegt. De foto's kunt u samen met het schadeformulier per e-mail verzenden.

Schadeformulier goed invullen

Vul samen met de tegenpartij de voorkant van het Europees Schadeformulier in.
In een groot aantal Europese landen is dit formulier in gebruik en zijn de indeling en vragen precies gelijk, ongeacht de taal.
Zorg er voor dat de hokjes met de toedracht omschrijving door beide partijen worden aangekruist. Hierdoor kan de verzekering snel de schuldvraag bepalen.
Maak een duidelijke tekening zodat iedereen die er niet bij geweest is toch kan zien wat er gebeurd is.