Onze Dienstenwijzer

Poliscounter is met zijn websites www.poliscounter.nl en www.123bestelautoverzekering.nl een gevestigde naam op het internet. Via onze websites vergelijk je eenvoudig de premie voor je autoverzekering, bestelautoverzekering, vrachtautoverzekering of woonverzekering. Je kunt de verzekering van je keuze direct via onze website afsluiten. Uiteraard kun je ook voor je overige schadeverzekeringen bij ons terecht.

In deze dienstenwijzer vind je onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kan met klachten.

Lees je liever in PDF? Bekijk hier onze dienstenwijzer in PDF

Onze gegevens

Naam en adresgegevens
De Poliscounter
123Bestelautoverzekering.nl
Postbus 388, 2990 AJ Barendrecht

Bereikbaarheid
Je kunt ons op onderstaande manieren bereiken:

  • Telefoon: 088-7303636
  • Whatsapp: 06-28446677
  • E-mail: info@poliscounter.nl
  • Internet: www.poliscounter.nl

Wij communiceren in het Nederlands op de volgende manieren: schriftelijk, per email, telefonisch of in een persoonlijk gesprek.

Internet
Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.poliscounter.nl voor een overzicht van ons laatste nieuws.

Lidmaatschappen en registraties

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

  • AFM
  • Kifid
  • KvK

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12016746. Voor vragen over toezicht kun je terecht bij het meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer 0900-5400540 (5 ct/min.).

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Wij doen ons uiterste best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht je toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt je je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ons aansluitnummer bij Kifid is 120.16746.

Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 24403174.

Onze dienstverlening

Wij beschikken over een vergunning om te adviseren over en te bemiddelen in schadeverzekeringen voor particulieren en bedrijven, levensverzekeringen en inkomensverzekeringen. Levensverzekeringen worden door Poliscounter niet meer aangeboden.

Schadeverzekeringen
Onder schadeverzekeringen vallen de auto-, bestelauto-, bromfiets-, motorfiets, vrachtauto-, woonhuis- inboedel, en aansprakelijkheidsverzekering. Wij zijn intermediair tussen jou als klant en de verzekeraar. Voor vragen over een afgesloten verzekering, het melden van een schade of het doorvoeren van een wijziging staan wij voor je klaar.

Inkomensverzekeringen
Met betrekking tot de inkomensverzekeringen zijn wij actief op het gebied van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemer, de ziekteverzuimverzekering voor het personeel en de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het personeel. Deze verzekeringen komen alleen tot stand nadat een uitgebreid advies door ons is uitgebracht.

Execution Only

Wij ondersteunen je graag via ons website bij het afsluiten van een verzekering. De keuze voor de juiste dekking, eventuele aanvullende dekkingen, het doornemen en begrijpen van de polisvoorwaarden en de correcte beantwoording van de gestelde vragen zijn je eigen verantwoordelijkheid. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die je ondervindt als gevolg van foutieve keuzes die je tijdens het afsluiten van een verzekering hebt gemaakt. Wil je advies tijdens het afsluiten van een verzekering via onze websites? Dan is dat natuurlijk mogelijk. Wij zullen de wijziging, aanvraag of voorlopige dekking altijd per e-mail aan je bevestigen.

Onze relatie met aanbieders

Poliscounter doet zaken met verschillende verzekeraars op het gebied van een schade- en inkomensverzekeringen. Wij behoren tot de groep ongebonden bemiddelaars. Dit betekent dat wij in vrijheid, zonder contractuele verplichting, de producten van een selectief aantal verzekeraars kunnen aanbieden en/of adviseren. Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in de Poliscounter.

Onze deskundigheid

Onze adviseurs staan voor deskundigheid en kwaliteit. Elke adviseur bezit meerdere relevante vakdiploma’s. Hun vakkennis houden ze op pijl met permanente educatie en vakliteratuur. Regelmatig volgen zij trainingen om kennis en vaardigheden verder te vergroten en om zich nieuwe producten eigen te maken.

Onze beloning

Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denk hierbij aan salarissen, kosten van huisvesting, automatisering, opleidingen en vergunningen.

Voor iedere afgesloten verzekering ontvangt Poliscounter een doorlopende vergoeding van de verzekeraar. Deze vergoeding is een percentage van de premie en voor alle verzekeraars gelijk. Voor Poliscounter maakt het geen verschil voor welke verzekeraar je kiest.

Gemiddeld bedraagt de provisie op een particuliere schadeverzekering tussen de 20 en 25 procent van de premie exclusief 21% assurantiebelasting. Als je de premie hebt betaald, dan heb je ook betaald voor onze dienstverlening, tenzij er voorafandere afspraken met ons zijn gemaakt.

De beloning van onze medewerkers

In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort financiële producten die hij of zij adviseert. Zij ontvangen uitsluitend een vast salaris. Een eventuele verhoging van het vaste salaris is evenmin afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde financiële producten.

Wij vragen ook iets van jou

Onze medewerkers staan iedere dag klaar om jouw aanvraag, wijziging, schademelding of algemene vraag te behandelen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen vragen wij ook wat van jou.

Juiste en volledige informatieverstrekking
Een verzekeringsaanvraag komt tot stand nadat je je persoonlijke gegevens aan ons hebt doorgegeven. Dit kan via onze websites of telefonisch. Het is belangrijk dat je hierbij de juiste en volledige informatie aan ons doorgeeft. Doet je dit niet? Dan kan dit gevolgen hebben op een eventuele schade-uitkering.

Wijzigingen doorgeven
Verandert er iets in je persoonlijke situatie, krijg je een nieuwe (bestel)auto, wijzigt je e-mailadres of bankrekeningnummer? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.

Informatie doornemen
Bij een aanvraag of wijziging van een verzekering zullen wij je een bevestiging met aanvraagformulier, polisblad en de voorwaarden toesturen met het verzoek deze door te lezen en te controleren. Kloppen er zaken niet? Geef het dan zo snel mogelijk aan ons door. 

Persoonsgegevens

Op onze websites zullen wij je bij een premieberekening en aanvraag om bepaalde persoonlijke gegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en gebruiken deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de bedrijfsvoering van de Poliscounter. Lees hierover meer in ons privacy-statement.

Klachtenregeling

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening, hebben wij een fout gemaakt of voldoet het bij een verzekeraar afgesloten product niet aan de verwachtingen en zijn wij het intermediair op deze verzekering? Maak deze klacht dan aan ons kenbaar via het klachtenformulier op www.poliscounter.nl. Wij zullen dan binnen 2 werkdagen laten weten wat de behandeltijd van je klacht zal zijn. In de meeste gevallen kunnen we snel samen op zoek naar een oplossing om het probleem te verhelpen.

Komen we er samen toch niet uit? Of heb je na 8 weken nog geen reactie van ons ontvangen? Dan kun je je altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 - 333 8 999
E-mail: info@kifid.nl, Internet: www.kifid.nl

 

Ga naar: cookiebeleid | privacybeleid | sitemap | disclaimer